Search for:
Art. 94 2b Kodeksu pracy – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

3 lata temu uczestniczyłem w projekcie opracowania i wdrażania procedur antymobbingowych w jednym z zakładów pracy. Pracodawca podjął takie działanie w związku z art. 94 2b Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek:

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

Read More

Do trzech razy sztuka – 33 km w Beskidzie Wyspowym – 4 szczyty

No może to nie jest wielki wyczyn, ale moje zakwasy i odciski świadczą o wysiłku i poświęceniu. Wraz z 3 Kolegami przeszliśmy 6 lutego br. ponad 33 km fajnej trasy w Beskidzie Wyspowym – Śnieżnica, Ćwilin, Mogielica, Łopień. Szczególnie polecam Mogielicę, na której jest wieża widokowa z panoramą Tatr, Gorców, Babiej Góry i innych pięknych pasm. Cała trasa zajęła nam prawie 12 godz.

Poniżej rejestr przebiegu trasy, którą zrealizowałem za 3 podejściem. Pierwszy raz przeszedłem ją latem (24 lata temu).

Śnieżnica, Ćwilin, Mogielica, Łopień