Search for:

Moje doświadczenie zawodowe pozwala mi zaoferować kompleksowe usługi związane z zarządzaniem projektami czasowymi w przedsiębiorstwach. Warsztat menedżerski, który rozwijam od ponad 20 lat umożliwia mi kierowaniem zmianami obejmującymi różne elementy systemu zarządzania przedsiębiorstwami.

Moją wiedzę i doświadczenie można wykorzystać w projektach obejmujących poważne zmiany, do których można zaliczyć takie zadania jak:

  • Zmiana strategii rynkowej przedsiębiorstwa
  • Restrukturyzacja operacyjna przedsiębiorstwa
  • Zmiana modelu sprzedaży
  • Optymalizacja procesów zarządzania
  • Redukcja kosztów
  • Implementacja systemów kontroli zarządczej
  • Rozwój kadr