Search for:

Maciej Schab

Jestem menedżerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Specjalizuję się we wdrażaniu poważnych zmian w przedsiębiorstwach obejmujących procesy zarządzania strategicznego, sprzedaży oraz kontroli efektywności.

Karierę rozpocząłem od kierowania oddziałem organizacji pozarządowej. Odpowiadałem za koordynację działań audytowych i wsparcia sprzedaży w międzynarodowej korporacji finansowej. Pełniłem także funkcję prokurenta i dyrektora handlowego w jednej z największych spółek przemysłowych w Polsce, gdzie kierowałem działami sprzedaży, marketingu, zakupów, oraz logistyką. Byłem prezesem zarządu spółek w giełdowej grupie kapitałowej. Opracowywałem i realizowałem plany związane z rozwojem strategicznym przedsiębiorstw i restrukturyzacją operacyjną. W ramach różnych projektów wspierałem rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorem kilku artykułów prasowych i naukowych na temat wdrażania zmian w organizacji i kontroli zarządczej. Jako wykładowca dbam o rozwój przyszłych i obecnych kadr, prowadząc zajęcia z przedmiotów biznesowych na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz studiów Executive Master of Business Administration Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej.