Search for:

Szkolenia prowadzę zawsze w oparciu o autorskie programy wynikające z praktyki zarządzania, oraz po przeprowadzeniu rzetelnej analizy oczekiwań zleceniodawcy i uczestników. Podczas warsztatów realizowane są ćwiczenia oparte na faktycznych sytuacjach biznesowych.

Szkolenia i projekty doradcze, które realizuję obejmują trzy bloki tematyczne.

Blok 1. Zarządzanie organizacjami

  • Wdrażanie poważnych zmian organizacyjnych
  • Restrukturyzacja operacyjna przedsiębiorstwa
  • Planowanie i wdrażanie systemu kontroli zarządczej w organizacji (ład korporacyjny, nadzór właścicielski, kontrola menedżerska)

Blok 2. Rozwój kompetencji menedżerskich

  • Doskonalenie kompetencji menedżerskich
  • Zarządzanie sprzedażą i zespołami handlowymi
  • Optymalizacja procesów zarządzania

Blok 3. Prawo dla nie-prawników w działalności gospodarczej

  • Polityka compliance w przedsiębiorstwie
  • Kontrakty handlowe w relacjach B2B i B2C
  • Prawne aspekty sprzedaży towarów i usług – (reklamacje, odszkodowania, sprzedaż na odległość)