Search for:

Audyt organizacyjny to usługa pozwalająca menedżerom potwierdzić w sposób niezależny prawidłowość działania procesów zarządzania w organizacji. Ponad 10 lat doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu zewnętrznych i wewnętrznych audytów pozwala mi zaprojektować i zrealizować kompleksowe i obszarowe audyty organizacyjne.

Moje doświadczenie menedżerskie gwarantuje pragmatyczne i wyważone spojrzenie na różne zjawiska i procesy zachodzące w organizacji. Podnosi to także wartość rekomendacji przedstawianych w raportach końcowych. Dzięki wsparciu doświadczonych współpracowników mogę zaproponować realizację projektów audytowych oraz kontrolnych w następujących obszarach:

Zarządzanie:

 • Przestrzeganie ładu korporacyjnego
 • Zarządzanie sprzedażą i procesy handlowe
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Badanie satysfakcji klientów wewnętrznych i pozostałych interesariuszy
 • Komunikacja w organizacji i procesy zarządzania
 • Nadzór i systemy kontroli wewnętrznej
 • Procesy produkcji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zakupami i procedury przetargowe

Zgodność z prawem (compliance):

 • Zgodność procesów zarządzania z przepisami prawa (np. prawo pracy, prawo administracyjne, prawo umów handlowych, BHP)
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Procesy reklamacji
 • Prawo własności przemysłowej i intelektualnej
 • Przestrzeganie praw pracowniczych w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu