Search for:
Błąd #1 przy wdrażaniu zmian w organizacji

Częstym błędem przy wdrażaniu zmian organizacyjnych jest próba podniesienia skuteczności działania jedynie poprzez zamianę jednych pracowników na innych. Czy to przynosi oczekiwane rezultaty? Rzadko! W niektórych sytuacjach wprowadzenie do organizacji nawet najlepszej jakości personelu nie przyniesie oczekiwanego efektu.

Źródłem tego stanu rzeczy jest błędne założenie, że przyczyną problemów w firmie są tylko jednostki, a nie cały system pracy. Dlatego rozsądny menedżer przed przystąpieniem do rewolucji kadrowej powinien najpierw zrozumieć procesy zachodzące w organizacji. Może się wówczas okazać, że niska efektywność wynika ze złego zarządzania procesami, na które ich wykonawcy nie mają wpływu. Przed przystąpieniem do oceny pracy innych warto spojrzeć na swój “ogródek”, nawet wtedy gdy ten teren zielony nazywany jest zarządem przedsiębiorstwa.

Rozwój biznesu – czyli czym jest ten development?
Problem

Business Development

Powszechnie rozwój biznesu kojarzy się z napędzaniem sprzedaży wszystkimi możliwymi narzędziami i kanałami. Niektórzy menedżerowie jednak zapominają, że fundamentem business development jest sprawnie działająca organizacja. Na tę sprawność składają się procesy zarządzania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy dyrektor handlowy nie rozwinie sprzedaży, jeżeli będzie zarządzał źle zrekrutowanymi ludźmi, nie otrzyma wsparcia marketingowego i nie będzie miał jasno wyznaczonych celów. W dużym uogólnieniu złe zarządzanie gwarantuje brak sukcesu. Rozwój organizacji należy zatem zacząć od usprawnienia jej działania. Źródłem braku wyników nie zawsze jest brak możliwości sprzedażowych.

Zaproszenie dla średnich firm wytwórczych do udziału w procesie badawczym

Zapraszam średnie przedsiębiorstwa wytwórcze do udziału w procesie badawczym w ramach przygotowania pracy doktorskiej. Projekt nie ma charakteru komercyjnego.

Czym jest kontrola zarządcza?

W praktyce zarządzania z kontrolą utożsamiane są takie pojęcia jak kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza, audyt, kontroling a także nadzór korporacyjny. W literaturze międzynarodowej kontrola zarządcza (ang. management control) stanowi element systemu zarządzania ryzykiem w całym przedsiębiorstwie. Nie ogranicza się jedynie do funkcji kontroli – a więc sprawdzania, czy stan bieżący odpowiada planowanemu. Mój projekt naukowy ma na celu opracowanie modelu kontroli zarządczej wraz z procedurami wdrożenia dla średnich firm wytwórczych. Takie modele są dostępne od kilkudziesięciu lat dla dużych firmy, szczególnie korporacji. Efektywny system kontroli zarządczej powinien zapewniać zgodność działalności przedsiębiorstwa z celami strategicznymi i powiązanymi z nimi celami operacyjnymi, z prawem, oraz zasadami sprawozdawczości finansowej.

Co jest celem projektu i jak przebiega?

Projekt realizuję w ramach pracy naukowej przy założeniu jego praktycznego charakteru. Zapraszam średnie przedsiębiorstwa wytwórcze (produkcyjne/przemysłowe) do udziału w projekcie. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami, ani ukrytymi intencjami.

Jakie są korzyści z udziału w badaniu?

Wszyscy uczestnicy badania otrzymają wersję elektroniczną pracy doktorskiej stanowiącej praktyczne kompendium wiedzy na temat planowania systemów kontroli zarządczej. Dane zawarte w referacie będą anonimowe.

Zapraszam do wsparcia działalności naukowej Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zapraszam do szybkiego i bezpośredniego kontaktu za pomocą czatu dostępnego z prawej strony ekranu albo formularza kontaktu dostępnego na tej stronie.

Prawne aspekty sprzedaży – reklamacje

Przedstawiam nową agendę szkolenia na 2019 pt. Prawne aspekty sprzedaży – reklamacje. Szkolenie dedykowane pracownikom firm obsługujących reklamacje w sprzedaży bezpośredniej i za pośrednictwem internetu.

Opis szkolenia:

Szkolenie dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania przepisów prawa przy zawieraniu umów sprzedaży. Program szkolenia obejmuje zasady odpowiedzialności sprzedawcy i gwaranta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (rękojmia, gwarancja), oraz inne zasady odszkodowawcze związane z jakością produktów i usług. Prezentowane są także regulacje Ustawy o prawach konsumenta dotyczące zawierania umów na odległość (handel internetowy). Uczestnicy poznają także dobre praktyki prowadzenia korespondencji w procesie reklamacji. Podczas szkolenia prowadzący odpowiada na pytania dotyczące bieżących problemów związanych z obsługą reklamacji i sposobu postępowania z nietypowymi żądaniami klientów.

Agenda szkolenia:

 1. Wprowadzenie do prawa cywilnego
  a. Definicja prawa cywilnego
  b. Zakres prawa cywilnego i najważniejsze regulacje
  c. Najważniejsze pojęcia niezbędne w pracy handlowca
  d. Definicja umowy konsumenckiej
 2. Podstawowe obowiązki sprzedawcy
  a. Zasady oferowania produktów
  b. Zasady ekspozycji produktów i zakres informacji przekazywanych klientowi w ramach oferty
  c. Podział obowiązków pomiędzy producentem, gwarantem a sprzedawcą
 3. Podstawy prawne reklamacji
  a. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
  b. Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji jakości
  c. Inne podstawy prawne odpowiedzialności producenta, gwaranta i sprzedawców względem klientów końcowych
  d. Reklamacje usług
  e. Najważniejsze zasady korespondencji z klientami i instytucjami nadzoru rynku
 4. Studium przypadków
  a. Analiza przypadków reklamacji z praktyki przedsiębiorstwa
  b. Analiza przypadków przygotowanych przez trenera
  c. Test podsumowujący szkolenie
 5. Zakończenie szkolenia
A few words about errors when implementing a new organizational structure

Making organizational changes is a huge, managerial temptation. It is an effective tool for influencing employees and the favorite topic of gossip for subordinates. Leaks from the secretariat on the changes planned by the board are the reason for constant discussions, speculations and as a result of sensation. Who will lose the leadership, who will be promoted and who will be released? The closer to the deadline for implementing changes, the queues to the management cabinet are longer. Everyone wants to show off their successes and show that they deserve to do what they are doing, or maybe even get promoted! Not to mention the expected increase. And of course everyone has a few valuable comments and opinions about the quality of work of his colleagues, whom he respects but he sees evident deficiencies in their actions, and sometimes also the wrong attitude.

Managers introducing changes are facing the bottom-up shock wave, which in fact serves the defense of individual interests. Unreasonable introduction of organizational changes results in paralysis of management processes rather than their optimization. Who does not believe in the truth of this thesis can verify it by reaching out to his professional experience. So what mistakes can you make when implementing a new model of the organization’s operation? I enumerate the most serious of them, and the first three describe more precisely

 1. No purpose.
 2. Lack of employee preparation for changes.
 3. Lack of preparation of new goals, competences and remuneration grid.
 4. No assessment of employee competences before changes.
 5. Directing only emotions or textbook models.
 6. Pushing the organization’s key tasks to the background.
 7. Lack of awareness that each change generates costs.

1. No purpose.

Changing the organizational structure only to show managerial activity or adjust the company structure to currently owned human resources is the most common mistake. The organizational structure should be a response to the strategic goals set for the company. The organizational model does not have to be fully implemented immediately. Achieving the target organizational structure with all its personal and procedural functionalities can be divided into stages. Meanwhile, managers most often decide on changes that will allow them to immediately assign people to specific positions and tasks. The disadvantage of such a concept of action is the closure of the same catalog of competencies held by the entire organization. In addition to changing job titles and perhaps some procedures, the organization will continue to do the same because the same employees will perform the same tasks only in a different place.

2. Lack of employee preparation for changes.

A common method of implementing organizational changes is the “quick cut” method. One day you come to work and you see in the inbox a message with the title “New organization chart and tasks”. If you are a middle and senior manager, then this message should not come as a surprise to you. However, if for the first time you find out about your new position in the company and the new challenges you have been faced with, this can be disturbing. The consequences of this surprise on the scale of the whole organization are negative. Many people will be satisfied, but a significant number of employees will also be disappointed. So we have a quickly communicated and “implemented” new structure in which managers will work with the feeling that they have been treated objectively. In addition, they were unable to properly prepare their teams for the upcoming changes in the work system.

3. Lack of preparation of new goals, competences and remuneration grid.

The most frustrating for subordinates is the lack of purposefulness of changes. Of course, there will always be malcontents who contest any, even justified and best prepared changes. However, for sure the company’s reorganization just for “making something happen” will result in a decrease in the authority of the board, and in many situations will contribute to a decrease in work efficiency. An unwanted effect may also be a mess in the division of tasks and responsibilities caused by the new course of dependence lines in the pattern of links between organizational cells. Managers should remember that changing the business subordination does not automatically transfer the goals and tasks assigned to the position. Employees are accustomed to a specific division of competences because for months, and sometimes for years, they learn what to do in the company. In addition, clients are accustomed to the fact that the processes in the organization run in a specific way and are responsible for specific persons. A sudden change strongly violates the common paths followed by employees and their internal and external clients. What’s worse, badly programmed changes will never be fully implemented and employees will gradually rebuild previous routes, returning to old habits. Therefore, an organizational caricature will be created that is characterized by an organizational scheme that does not suit the processes being carried out.
You also can not forget about your pay. Managers often share examples of bad practices in the field. Degraded managers earn more than their current supervisors, new employees receive a much higher salary than their experienced colleagues, and wage differences at the same level sometimes amount to more than 40%. The pay grid must be well prepared.
Other errors, so:
• No assessment of employee competences before changes,
• Directing only emotions or textbook models,
• Pushing the organization’s key tasks to the background,
• Lack of awareness that each change generates costs,
essentially overlap with the first three managerial mistakes characteristic of poor change implementation processes. Introducing changes without assessing one’s own human potential is like disarming an explosive with closed eyes. There is a significant risk of detonation of the main processes in the company if the wrong people receive tasks that are not suited to their competences.
While sticking to military terminology, it should be emphasized that you can not win every battle using the same patterns. Implementation of changes in each company looks different, because other people work in it, there are differences in work culture, targeting models, and external conditions (suppliers, customers, etc.). You need to get to know the internal relations in the company and then plan step by step the appropriate, individually tailored change strategy.

Another problem is excessive concentration on changes. Excessively focusing on the goal of change and striving at achieving it at all costs can paralyze the main processes in the organization and, as a result, reduce its effectiveness. As a consequence, new goals will not be achieved and the company will deteriorate its market condition.
The last mistake should be understood in two ways. Lack of awareness that each change generates costs causes that managers either give up on fear of the state of finances, or try to minimize the budget, which does not give a chance to fully implement new solutions. Well-implemented changes are based on the PM method, which predicts costs and accurately indicates them. At the same time, the benefit from the implemented changes should be shown in the right perspective. Organizational change is therefore an investment aimed at increasing labor economics and improving the efficiency of key processes. The adoption of such an approach should increase the chances of effective implementation of organizational changes and improvement of the situation of all internal and external clients of the company.