Już 4 lata “nowych” przepisów dotyczących reklamacji

Jeżeli prezent świąteczny przestanie działań możemy złożyć reklamację. Od 4 lata Konsumenci korzystają z wyboru między rękojmią a gwarancją (jeżeli gwarant jej udzielił). Przez 2 lata od daty zakupu możemy złożyć reklamację wadliwego produktu.

Reklamacje_2019