Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/platne/krr/public_html/mjs_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
grudzień, 2012 - Maciej Schab Management
Search for:
AAP – Pierwszy projekt już realizujemy

Dzięki porozumieniu pomysłodawcy projektu Aktywnej Administracji Publicznej i przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w październiku b.r. oficjalnie rozpoczęła się oparta o dwie płaszczyzny współpraca. Po uzyskaniu aprobaty władz Urzędu, od pierwszego tygodnia grudnia uczestnicy projektu AAP codziennie przeprowadzali pilotaż badania ankietowego w oddziale paszportowym UW. Jako cel powyższego działania, które odbywać będzie się w trzech etapach, postawiliśmy sobie stworzenie bazy danych, na podstawie której uda się zdefiniować wnioski i sugestie przekładające się bezpośrednio na usługi oferowane klientom Urzędu. Podczas podsumowywania zebranych wyników, część z piętnastoosobowej kadry zajmie się drugim powierzonym nam zadaniem – monograficzną analizą zdalnych stanowisk pracy.Nasze starania w tym aspekcie dotyczyć będą aktywizacji osób czasowo wykluczonych zawodowo i niepełnosprawnych, połączonej z jednoczesną optymalizacją kosztów w preferowanych przez Urząd oddziałach. Mamy nadzieję, że efekty naszego zaangażowania w sferę publiczną będą widoczne już w najbliższym czasie.