Szkolenie dla NGO’s

Niedzielę spędziłem w Rytrze prowadząc warsztaty z marketingu socjalnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponad 100 ambitnych i zaangażowanych młodych osób. Obyśmy tylko stworzyli odpowiednie warunki dla rozwoju trzeciego sektora.