Liczba spraw w sądach …

W 2011 r. do polskich sądów powszechnych wpłynęło 13,5 mln spraw. Większość z nich to sprawy cywilne – ponad 7,5 mln. To duże wyzwanie dla całego wymiaru sprawiedliwości. Czekamy na dane za 2012 r.