Search for:
Art. 94 2b Kodeksu pracy – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

3 lata temu uczestniczyłem w projekcie opracowania i wdrażania procedur antymobbingowych w jednym z zakładów pracy. Pracodawca podjął takie działanie w związku z art. 94 2b Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek:

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

Read More

Istota przedsiębiorczości – komentarz do artykułu Waldemara Walczaka

Przytaczam poniżej fragment artykułu Waldemara Walczaka pt. Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej, który to artykuł jest dostępny pod tym linkiem w całości: Źródła przedsiębiorczości w praktyce

“(…) diagnoza źródeł przedsiębiorczości, jakie są najczęściej upowszechniane w literaturze przedmiotu, nie uwzględnia bardzo ważnych czynników, które odgrywają w praktyce gospodarczej kluczową rolę i mają decydujące znaczenie dla szansy odniesienia sukcesu w biznesie. W teorii dość często występują ogólnikowe stwierdzenia, wskazówki i zalecenia, które mają niską wartość poznawczą i aplikacyjną, ponieważ nie są osadzone w realiach funkcjonowania biznesu i regułach współczesnego rynku [Walczak 2012a,b]. Zasadnicza różnica polega na tym, że w teorii za najważniejszy uznaje się sam pomył (ideę), a praktyka zarządzania z kolei dowodzi, że o wiele ważniejsze są realne uwarunkowania jego realizacji, tj. takie czynniki jak: możliwości, kontakty
i znajomości. Oznacza to, że w wielu przypadkach sam pomysł na biznes, jak również możliwość zarabiania pokaźnych kwot pieniędzy są ściśle zależne od tego, czy i w jaki sposób możemy wykorzystać posiadane znajomości, koneksje oraz układy.(…)”.

Read More

Reklamacja a informacja o potrzebach klientów

Firmy często nie doceniają procesu reklamacji jako źródła informacji o klientach i ich potrzebach. Należy też pamiętać, że nie wszystkie kontakty klienta z firmą są reklamacjami. Czasami klienci chcą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi rozwiązań proponowanych przez firmę. Nie zgłaszają przy tym żadnych roszczeń, a jedynie oczekują wzięcia pod uwagę ich propozycji. Warto zatem pamiętać, że nie zawsze trzeba robić badania marketingowe, aby dowiedzieć się czegoś o swoich klientach.

W organizacjach, które obsługują klientów w ilościach masowych ważny jest sprawny system rejestrowania, kwalifikowania i monitorowania reklamacji. Ale mierzenie po to, żeby tylko to robić nie ma sensu. Monitoring poziomu reklamacji może nam dostarczyć m.in. następujących informacji:

 • Jakie są najczęstsze przyczyny reklamacji,
 • Jakie są koszty reklamacji,
 • Jakie działania firmy najczęściej powodują reklamacje,
 • W jakich jednostkach organizacyjnych powstaje najwięcej reklamacji,
 • Którzy pracownicy odpowiadają za reklamacje,
 • Jakie są przyczyny tkwiące w produkcie / usłudze / procesie powodują reklamacje.

Read More

Cierpliwość w zarządzaniu

Podczas kilkunastu lat pracy zawodowej i obserwacji procesów zarządzania z różnych stanowisk – podwładnego, przełożonego, konsultanta, doszedłem do wniosku, że cierpliwość w zarządzaniu jest kluczową umiejętnością menedżerską.

Cierpliwość może uratować menedżera przed pochopnymi i katastrofalnymi w skutkach decyzjami. Wydaje się, ze to co piszę jest oczywiste, ale dla mnie takie oczywiste od samego początku nie było. To chyba ta cecha, której uczy się człowiek wraz ze zdobywaniem doświadczenia. Jeżeli miałby coś doradzać początkującym menedżerom to właśnie cierpliwość. Ma ona służyć przede wszystkim zyskaniu czasu na chłodną i zdystansowaną refleksję, ponieważ emocje, tak potrzebne w życiu, czasami mogą być zgubne. I tak rozumiana cierpliwość jest przydatna gdy:

 • Analizujemy warunki kontraktu i negocjujemy umowy,
 • Wybieramy dostawców,
 • Oceniamy pracę ludzi na stanowiskach,
 • Słuchamy skarg podwładnych na nieprawidłowe działanie systemu,
 • Wdrażamy zmiany, zmieniamy strukturę firmy,
 • Awansujemy ludzi i oferujemy kary i nagrody,
 • Gdy widzimy negatywne zjawiska i snujemy wizje katastroficzne.

Mnie osobiście w zarządzaniu cierpliwość pozwala nie tracić optymizmu. Utrata optymizmu, to początek kłopotów. Przypomina mi się tutaj jedna ze scen z filmu „Złoto dla zuchwałych”. Bohaterowie czekający na przeprawę przez jedyny most cieszą się, ze jest on cały. Nagle hitlerowski samolot bombarduje go i niszczy. Wówczas jeden z bohaterów – odtwarzający rolę „Szajby” (Donald Sutherland) mówi do kolegi mniej więcej tak: „Widzisz, do czego doprowadziło twoje negatywne myślenie!”.

Dylemat w procesie rekrutacji – nie ma odpowiednich kandydatów, czy nie potrafią się zaprezentować?

W ostatnich tygodniach prowadzę proces rekrutacji do działu zakupów. Poszukujemy kandydata, który będzie wykonywał pracę według określonych procedur na gotowych narzędziach. Stałe godziny pracy i zatrudnienie na umowę o pracę. Dodatkowo kandydat powinien rozumieć język techniczny, oraz umieć komunikować się z kontrahentami w języku angielskim, niekoniecznie biegle – wystarczy komunikatywnie.

Po zamieszczeniu oferty w znanym portalu ogłoszeniowym efektem jest kilkanaście życiorysów zawodowych. Zasadniczo, gdyby tylko wczytać się w CV, to prawie nikogo bym nie zaprosił na spotkanie rekrutacyjne. Życiorysy i listy motywacyjne, nie mówiąc o zdjęciach, nie są przemyślane i w żaden sposób nie prezentują kandydata takim jakim rzeczywiście się okazuje. Najczęściej niedokładnie jest opisany przebieg kariery zawodowej, kandydaci nie potrafią podkreślić swoich cech i umiejętności.

W związku z tym pojawia się pytanie:

Czy czekać na odpowiednie CV, czy umawiać się na pierwsze spotkanie rekrutacyjne i dopiero wtedy dokonywać pierwszej oceny kandydata?

Wybrałem ten drugi wariant przyjmując założenie, że bazując wyłącznie na CV, jako pierwszym etapie selekcji, można pominąć wartościowych ludzi, którzy „jedynie” nie potrafią przygotować dokumentów aplikacyjnych. Z drugiej strony, skoro ktoś nie potrafi opracować porządnego CV, to czy będzie umiał tworzyć oferty, korespondencję e-mail, itp.?

Zobaczymy ….