Search for:
Rozwój pracowników administracji publicznej

15.02.2013 r. przeprowadziłem krótki panel seminaryjny dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Mowa była o tym, ze każdy urząd jako organizacja powinien dbać o jakość usług publicznych m.in. poprzez rozwój kompetencji pracowników. Prezentacja skupiała się na możliwości wprowadzenia w urzędzie systemu organizacji “samouczącej się” – czyli jak stosunkowo niskimi kosztami dbać o wysoki standard wiedzy i umiejętności pracowników.

Poniżej link do prezentacji użytej podczas seminarium:

Prezentacja – rozwój pracowników administracji publicznej

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych – Konferencja

W piątek 15.02.2013 podczas konferencji z udziałem samorządowców poprowadzę panel pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych – dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania.

Dobrze, że są takie projekty i dobrze, że administracja chce się doskonalić.

Więcej o konferencji tutaj:

http://www.projekt.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosc/items/konferencja13245.html