Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych – Konferencja

W piątek 15.02.2013 podczas konferencji z udziałem samorządowców poprowadzę panel pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych – dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania.

Dobrze, że są takie projekty i dobrze, że administracja chce się doskonalić.

Więcej o konferencji tutaj:

http://www.projekt.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosc/items/konferencja13245.html