Zakupy internetowe – kiedy mam 14 dni na odstąpienie od umowy?

Kupując przez internet musimy mieć świadomość, że prawo odstąpienia od umowy ma kupujący, który spełnia określone warunki:

  • Po pierwsze, kupujący musi być konsumentem zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego. W uproszczeniu to osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że kupując na firmę nie mamy prawa odstąpienia od umowy do 14 dni.
  • Po drugie, sprzedającym musi być przedsiębiorca – wynika to także z art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Definicję przedsiębiorcy określają odrębne przepisy.
  • Po trzecie, Ustawa o prawach konsumenta, wyłączyła niektóre towary i usługi spod reżimu prawa odstąpienia od umowy. Wyjątki te określa art. 38 ustawy. Przykładowo kupując program komputerowy w zamkniętym opakowaniu, po jego otwarciu stracimy prawo odstąpienia od umowy. Inny przykład to kupione i pobrane z internetu pliki muzyczne MP3.
  • Po czwarte, jeżeli nawet praw zwrotu nam przysługuje, a my użyjemy zakupiony towar w sposób przekraczający normalne sprawdzenie/zapoznanie się z towarem, to sprzedawca może odmówić nam przyjęcia zwrotu. Zatem kupując towar weryfikujmy go jedynie w niezbędny sposób ograniczający jego zużycie, naruszenie oryginalnego opakowania, czy dodatkowych elementów.
  • Po piątek, nie będziemy mogli zwrócić towaru zakupionego w ramach aukcji publicznej, czyli także internetowej.

Ustawa zawiera jeszcze inne przypadki ograniczające prawo odstąpienia od umowy, ale te z punktu widzenia zakupów w internecie są najistotniejsze.