Kraków dla Pokoleń – Konferencja Kraków Oczami Młodych

W dniu 23.05.2013 r. odbędzie się w Krakowie konferencja pod hasłem “Kraków Oczami Młodych”. Podczas warsztatów, młodzi ludzie w wieku do 30 lat, będą uściślać wnioski z ankiety przeprowadzonej w tej samej grupie wiekowej na temat życia młodzieży w Krakowie.

Inicjatywa Kraków dla Pokoleń to projekt adresowany do mieszkańców Krakowa. Jako cel tego projektu postawiłem opracowanie wizji Krakowa jako miasta, w którym warto mieszkać przez całe życie – uczyć się, pracować, i odpoczywać. Fundamentem projektu jest solidarność pokoleń!