Czy savoir vivre w biznesie jest ważny? (Savoir vivre in business – is it important?)

Dzisiaj tyko kilka prowokujących pytań. Zadaję je w kontekście codziennych problemów w relacjach biznesowych ze współpracownikami, partnerami handlowymi, przełożonymi.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?:

  1. Jaka jest kolejność przedstawiania uczestników oficjalnych delegacji dwóch firm?
  2. Kto kogo pierwszy powita podczas spotkania na korytarzu w twojej firmie?
  3. Jakie miejsca zajmiesz ty i twój zespół podczas konferencji ze swoim przełożonym?
  4. Kto pierwszy poda wizytówkę podczas spotkania biznesowego i w jaki sposób to zrobi?
  5. Gdzie siądzie twój szef w samochodzie, podczas służbowej podróży?

Warto poznać odpowiedzi na te pytania. Unikniesz nietaktu. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie umiał go zidentyfikować.

English version – click ‘czytaj dalej’

Today, only I got few provocative questions. I’m asking in the context of problems I meet everyday in business relationships with colleagues, business partners, bosses.

Do you know the answers to these questions?:
1. What is the sequence of the presentation of the participants during two companies meeting?
2. Who will greet whom first during a walk in the hallway in your company?
3. Where you and your team will sit at a conference table with your boss?
4. Who first give a business card during a business meeting and how to do it?
5. Where your boss will sit in the car, during a business trip?
It is good to know the answers to these questions – you can avoid big faux pas. Of course, if someone would be able to identify it.