Zarządzanie reklamacjami w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym – konferencja

Zapraszam do udziału w konferencji organizowanej przez Puls Biznesu. Konferencja w dniu 11.02.2014 r. jest adresowana do branży bankowej a w dniu 12.02.2014 r. zapraszamy przedstawicieli branży ubezpieczeniowej. Będę miał przyjemność poprowadzić jeden z paneli podczas obu spotkań.

Więcej informacji po kliknięciu poniższego linku.

http://konferencje.pb.pl/konferencja/775,zarzadzanie-reklamacjami-w-sektorze-bankowym