Wizyta w Esienstadt (Austria)

Podczas wizyty w Eisenstadt miałem możliwość poznania praktyki produkcji wina w rejonie Burgeland. Było to spotkanie przedstawicieli producentów z Polski i kilkunastu innych państw produkujących wina. Warto rozwijać ten sektor produkcji ponieważ poza walorami historycznymi i oczywiście konsumpcyjnymi przynosi on konkretne zyski ekonomiczne.

Nasza infrastruktura prawna i technologiczna jest dopiero w budowie, ale w rejonie Zielonej Góry jest wielu producentów, którzy są gotowi do inwestowania i trzeba ich wspierać projektowo.