Szlaki rowerowe w północnej Małopolsce

Koordynowałem niedawno zakończony projekt, którego celem było wyznaczenie przebiegu tras szlaków rowerowych na północy Małopolski.  W toku szeregu konsultacji i wizji w terenie powstał szlak, którego mapę poglądową załączam. Trasa szlaku Jurajska Kraina biegnie od Krzeszowic do Miechowa i Charsznicy przez Jerzmanowice, Sułoszową, Skałę, Iwanowice, Słomniki. Szlak o długości 74 km (plus 20 km trasą dawnej kolejki wąskotorowej Charsznica – Miechów) przebiega przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Piękne krajobrazy – doliny, rzeki oraz skały. Liczę, że ten projekt zaktywizuje turystykę w tej części regionu.

Powstały też koncepcje szlaków dla każdej z gmin, przez które przebiega szlak główny. O sukcesie projektu będzie decydować współpraca gmin i kompleksowa konstrukcja oferty turystycznej.

Szlak Rowerowy Jurajska Kraina
Szlak Rowerowy Jurajska Kraina