Społeczeństwo i władza w czasach niepewności – monografia z 2008 r.

Niewiele osób wie, że w minimalnym stopniu prowadziłem też działalność naukową. Pracując jako wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie popełniłem monografię pt. Społeczeństwo i władza w czasach niepewności. Monografia opublikowana w zeszytach naukowych WSZiB powstała w 2008 r. i odnosiła się wówczas do fali kryzysu, który przelewał się falą przez cały świat.

Dzisiaj przypomniałem sobie o tej monografii i przeczytałem ją z zaskoczeniem. Można ją interpretować wieloaspektowo. Ja podtrzymuję tezy tego artykułu także w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju i na całym świecie.

Lektura długa – 10 str., ale może warto?

Społeczeństwo i władza w czasach niepewności