Konferencja nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – fotoreportaż

Piwniczna 26.02.2014. Wykład i warsztaty prowadzone przeze mnie na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.