IV Forum Ekonomii Społecznej

17.05.2014 r. poprowadzę prezentację podczas IV Forum Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu (WSB National Louis University). Temat mojego wystąpienia:  Budowanie relacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej,  a otoczeniem gospodarczym i samorządowym.

Niestety tutaj dostrzegam więcej braków po stronie otoczenia zewnętrznego, a nie po stronie podmiotów ekonomii społecznej. Ale podam kilka rozwiązań, które pomagają przezwyciężać te ograniczenia.