Edukacja prawna w Krakowie … pierwsze lekcje

11 i 18 marca przeprowadzę pierwsze, pilotażowe lekcje prawa dla uczniów jednego z krakowskich gimnazjów. Przeprowadzimy podczas tych zajęć ankietę, której wyniki wskażą nam kierunki do dalszego rozwoju programu. Po wakacjach ruszymy pełną parą.