Aktywna Administracja Publiczna

W dniu 30.10.2012 odbyło się spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach projektu “Przyjazny Urząd”. Spotkanie dotyczyło badania ankietowego na temat oczekiwanych przez obywateli usprawnień jednego z oddziałów UW. Badania i analizy przeprowadzą studenci krakowskich uczelni. Ankietowanie rozpocznie się jeszcze w listopadzie br.