Wdrażanie zmian jak praca sapera

Przytaczam fragment mojej publikacji, którą będzie można przeczytać w całość w wrześniowym wydaniu miesięcznika Home&Market. Roboczy tytuł artykułu: Wdrażanie zmian – czyli jak rozbroić pole minowe. Artykuł ukaże się w dziale ‘Edukacja menedżera’.

(…)

Konieczność zmiany?

Historia działalności wielu firm uczy, że wdrażanie zmian organizacyjnych jest codziennością zarządzania. Konieczność zmieniania się firmy wynika najczęściej ze spadku konkurencyjności, albo chęci osiągania jeszcze lepszych wyników. Henry Ford trafnie określił taką konieczność stwierdzając, że „Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej”. Tę tezę można scharakteryzować współcześnie jako definicję ciągłego doskonalenia się (lean management) i „organizacji uczącej się” w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Te dwa elementy – prostota działania i lepsze odpowiadanie na potrzeby rynku, dzięki posiadanej wiedzy, powinny być głównym celem w procesie wdrażania zmian. Jeżeli jakakolwiek organizacja chce wprowadzać zmiany, to ma to sens tylko wtedy kiedy chce działać szybciej, lepiej i taniej od konkurencji. Ponieważ jednak konkurencja nie śpi, to wdrażanie zmian w organizacji staje się podstawową potrzebą każdego przedsiębiorstwa, jeżeli jego właściciel myślą o długofalowej działalności na rynku.

(…)