Polkowice – warsztaty pt. Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą w ramach WCM

W miniony weekend miałem przyjemność poprowadzić warsztaty w ramach studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej jednej ze spółek Grupy KGHM S.A. Spotkałem bardzo zmotywowanych ludzi do osiągnięcia Poziomu World Class Manufacturing (WCM).

Do głównych celów WCM należą:
– maksymalizowanie wyników systemu produkcyjnego przy jednoczesnym przestrzeganiu programów logistycznych i założonych celów jakościowych,
– zapewnienie ewolucji systemu produkcyjnego, ukierunkowanego na wzmocnienie konkurencyjności.