Istota przedsiębiorczości – komentarz do artykułu Waldemara Walczaka

Przytaczam poniżej fragment artykułu Waldemara Walczaka pt. Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej, który to artykuł jest dostępny pod tym linkiem w całości: Źródła przedsiębiorczości w praktyce

“(…) diagnoza źródeł przedsiębiorczości, jakie są najczęściej upowszechniane w literaturze przedmiotu, nie uwzględnia bardzo ważnych czynników, które odgrywają w praktyce gospodarczej kluczową rolę i mają decydujące znaczenie dla szansy odniesienia sukcesu w biznesie. W teorii dość często występują ogólnikowe stwierdzenia, wskazówki i zalecenia, które mają niską wartość poznawczą i aplikacyjną, ponieważ nie są osadzone w realiach funkcjonowania biznesu i regułach współczesnego rynku [Walczak 2012a,b]. Zasadnicza różnica polega na tym, że w teorii za najważniejszy uznaje się sam pomył (ideę), a praktyka zarządzania z kolei dowodzi, że o wiele ważniejsze są realne uwarunkowania jego realizacji, tj. takie czynniki jak: możliwości, kontakty
i znajomości. Oznacza to, że w wielu przypadkach sam pomysł na biznes, jak również możliwość zarabiania pokaźnych kwot pieniędzy są ściśle zależne od tego, czy i w jaki sposób możemy wykorzystać posiadane znajomości, koneksje oraz układy.(…)”.

To trafna diagnoza, którą nieco poszerzę … Brałem udział w kilku projektach EFS, których celem była pomoc osobom bezrobotnym, albo rozpoczynającym życie zawodowe otwarcie własnej działalności gospodarczej. Osoby takie, po opracowaniu odpowiedniej koncepcji biznesowej miału otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych, o ile ich projekt po ocenie uzyskał odpowiednią ilość punktów. Moje doświadczenia z pracy przy takich projektach są następujące:
  • Dobry biznesplan to nie jest jeszcze udany biznes,
  • Myśląc o swoim biznesie zadawaj sobie tylko trzy pytania: 1) Kim są moi klienci?; 2) Gdzie są moi klienci?; 3) Dlaczego mieli by ode mnie kupić?.

Podam przykład statystyki jednego z projektów. Pomagałem 17 osobom w opracowaniu koncepcji biznesowej przedsięwzięcia. 12 z tych osób otrzymało dotację wspierającą rozwój firmy. Po dwóch latach 3 osoby prowadzą dochodowy biznes, tzn. bardzo dużo pracują i zarabiają pieniądze pozwalające spokojnie żyć.

Nawiązując więc do przytoczonego artykułu Waldemara Walczaka uważam, że aby być dobrym przedsiębiorcą trzeba stale poznawać ludzi i rozmawiać z nimi, mówić im co robimy i zawsze dbać o to, aby być ekspertem w swoim biznesie. A więc:

  • Buduj kontakty i sieci powiązań,
  • Doskonal swoją wiedzę i umiejętności,
  • Najpierw zdobywaj klientów, a potem pisz biznesplan,
  • Zapomnij, że działalność gospodarcza to możliwość późniejszego wstawania do pracy – jest zupełnie odwrotnie.