Wdrażenie World Class Manufacturing – diagnoza przedsiębiorstwa przed zmianami

Poniżej pierwszy wpis z cyklu “Wdrażanie World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym”. Artykuły oparte są na fragmentach mojej procy dyplomowej z zakresu zarządzania produkcją. W kolejnych wpisach przedstawię główne bariery dla tego procesu, oraz metodę krokową wdrażania zmian.

Zapraszam do lektury:

Podstawowym zadaniem kadry zarządzającej przed wdrożeniem modelu World Calss Manufacturing jest diagnoza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i określenie niezbędnych kierunków zmian. Zadanie to powinno być podzielone pomiędzy menedżerów średniego i wysokiego szczebla we wszystkich komórkach organizacyjnych. Głównym założeniem powinno być przyjęcie podejścia, że wykorzystane zostaną informacje zewnętrzne i wewnętrzne o wszystkich procesach funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Informacje należy zbierać różnymi metodami badawczymi począwszy od luźnych wywiadów z pracownikami, klientami i dostawcami, a kończąc na anonimowych ankietach wypełnianych elektronicznie przez respondentów związanych z przedsiębiorstwem. Diagnoza przedsiębiorstwa może zająć do 6 miesięcy. Należy pamiętać, że dokładna analiza i prawidłowa identyfikacja obszarów problemowych pozwoli rzetelnie zaplanować proces wdrożenia zmian. Warto zatem poświęcić na nią odpowiednią ilość czasu. Obszar diagnozy przedsiębiorstwa powinien być podzielony według kryteriów bazujących na strukturze organizacyjnej firmy oraz ze względu na źródło informacji. Przykładowa diagnoza może obejmować 4 obszary:

 1. Wydziały produkcyjne
 2. Wydziały administracyjne
 3. Sprzedaż i obsługa klienta
 4. Łańcuch dostaw

Podział obszarów diagnozy przedsiębiorstwa nie jest sztywny. Powinien także obejmować badanie współpracy między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. Rdzeniem tej analizy jest proces obsługi klienta. Należy przyjąć założenie, że budowanie wartości dla klienta jest kluczowym zadaniem całego przedsiębiorstwa, zatem wszelkie analizy i później zmiany muszą skupiać się na tym aspekcie. Niezależnie od obszaru analizy najważniejszymi źródłami informacji o funkcjonowaniu poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa są:

 • Opinie pracowników wszystkich szczebli (badania ankietowe i luźne wywiady),
 • Opinie menedżerów wszystkich szczebli (badania ankietowe i luźne wywiady),
 • Uwagi i rekomendacje klientów w tym badania satysfakcji,
 • Uwagi i rekomendacje dostawców w tym ocena współpracy z dostawcami,
 • Analiza finansowa firmy,
 • Analiza procesów (mapowanie),
 • Audyt systemu informatycznego,
 • Analiza obszaru technologii i rozwoju,
 • Porównanie stosowanych technologii i metod wytwarzania z konkurencją,
 • Analiza parku maszynowego,
 • Analiza dokumentów procesowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
 • Analiza posiadanych baz danych,
 • Analiza dostępnych raportów,
 • Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (wewnętrzne i zewnętrzne raporty marketingowe),
 • Analiza pozycji przedsiębiorstwa na poszczególnych rynkach i prognozy rynkowe,
 • Analiza portfela klientów,
 • Analiza bieżącej oferty przedsiębiorstwa pod kątem asortymentowym i marżowym,
 • Analiza systemu kontroli jakości,
 • Analiza reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Historyczna analiza ciągłości produkcji,
 • Przegląd standardów produkcji, kart technologicznych, itp.
 • Przegląd bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przegląd polityki przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska,
 • Przegląd współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
 • Badanie wizerunku przedsiębiorstwa na lokalnym rynku pracy.