Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

Kilka dni temu zrealizowałem dla firmy produkcyjnej planującej ekspansję na zagraniczne rynki szkolenie pt. Strategie promocji i dystrybucji na rynkach międzynarodowych.

Startegia promocji

Były to solidne warsztaty odnoszące się do bieżących problemów rozwojowych firmy i potrzeby rozbudowy zasobów. Jak to w przedsiębiorstwie produkcyjnym bywa, nie można było pominąć współpracy działu handlowego z wydziałami produkcyjnymi. Rozumienie wizji rozwoju przedsiębiorstwa i wspólna odpowiedzialność za wynik wśród wszystkich pracowników jest warunkiem sukcesu. Rozwój sprzedaży, to nie tylko rozbudowa działu handlowego. To zmiana modelu działania całej firmy, a często też filozofii zarządzania.