Bariery dla wdrażania poważnych zmian w organizacji w kontekście World Class Manufacturing – brak przekonania i determinacji do zmian na poziomie pracowników

To już trzeci z cyklu artykułów na temat wdrażania zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym (i nie tylko). Tym razem przedstawiam drugą barierę blokującą wdrożenie poważnych zmian w organizacji. Mowa o niechęci pracowników do zmian i głównych przyczynach jej powstania.

Żadna poważna zmiana w przedsiębiorstwie nie jest mile widziana. Wynika to przede wszystkim z obawy pracowników, że nowe porządki będą ich zmuszać do większego wysiłku podczas wykonywania zadań. Niechęć jest największa w tych komórkach organizacyjnych firmy, gdzie planowane są najistotniejsze zmiany. Niechęć do zmian wynika także z wielu innych przyczyn. Często powodem jest jednak zwykła niewiedza o celowości procesu i sieć plotek na ten temat.

W celu wyeliminowania tych barier zarządzający zmianą powinni podjąć następujące działania:

  • Zidentyfikować główne bolączki pracowników, które powodują ich niezadowolenie,
  • Zorganizować cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat planowanych, a później realizowanych zmian.

Tak więc głębsza analiza tej niechęci pracowników często pokazuje, że pracownicy obawiają się, że zmiany doprowadzą jedynie do wzrostu ilości zadań i odpowiedzialności, a nie spowodują zwiększenia ich komfortu pracy. W związku z tym, aby pokazać obopólną korzyść dla pracowników i przedsiębiorstwa z wdrażania zmian zarządzający powinni podejmować dalsze działania:

  • Wprowadzić bezpośredni system komunikacji pracowników wszystkich szczebli z zarządem,
  • Podnieść standard zaplecza socjalnego i komfortu pracy,
  • Podnieść standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, zdecydowanie ponad wymagane minimum,
  • Włączyć pracowników wszystkich szczebli, a w szczególności średnie kierownictwo w proces konsultacji projektu wdrażania zmian, nie tylko w skali danego wydziału, ale całej firmy.

W efekcie tych działań zarządzający ograniczą dezinformację na temat procesu zmian, uzyskają jego lepsze zrozumienie wśród załogi. Ponadto związku z pozytywnymi zmianami w bezpośrednim otoczeniu pracy, pracownicy chętniej podejmą się nowych zadań i nie będą mieli argumentu, że zmiany nie podnoszą ich komfortu pracy.