Search for:

Moje zainteresowania i doświadczenia menedżerskie są ściśle związane z rozwojem organizacji. Prowadzę szkolenia oraz publikuję treści związane z tą tematyką. Dbam o wymiar praktyczny warsztatów, oparty na moich realnych doświadczeniach zawodowych. Dlatego gwarantuję użyteczność przekazywanych treści.

Oferta szkoleń z zakresu zarządzania organizacją obejmuje m.in.:

  • Wrażanie zmian organizacyjnych (metoda 8 kroków)
  • Planowanie i wdrażanie systemu kontroli zarządczej w organizacji (ład korporacyjny, nadzór właścicielski, kontrola menedżerska)
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Obserwacja otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa jako obszar zarządzania ryzykiem
  • Zarządzaniem działem handlowym i zespołami sprzedaży
  • Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie
  • Zmiana procesu zarządzania w organizacji (warsztaty doradcze)

W razie zainteresowania szczegółami oferty lub innymi tematami szkoleń proszę o kontakt za pomocą formularza dostępnego na tej stronie, albo bezpośrednio za pośrednictwem czatu (prawy dolny róg ekranu komputera).