Search for:

Prawo i biznes to nierozłączna para. Szkolenia prawne realizuję z powodzeniem od 18 lat. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się programy szkoleń adresowanych do osób nie mających na co dzień styczności z przepisami prawa, ale realizujących zadania oparte na regulacjach prawnych.

W zakresie szkoleń prawnych proponuję m.in. następujące tematy szkoleń:

  • Polityka compliance w przedsiębiorstwie, zarządzanie ryzykiem prawnym, kontrola zgodności działania organizacji z prawem
  • Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym
  • Prawo pracy dla menedżerów zarządzających zespołami – kontekst prawny budowania relacji w zespole
  • Prawne aspekty sprzedaży – reklamacje (rękojmia, gwarancja, roszczenia odszkodowawcze)
  • Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
  • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

W razie zainteresowania szczegółami oferty lub innymi tematami szkoleń prawnych proszę o kontakt za pomocą formularza dostępnego na tej stronie, albo bezpośrednio za pośrednictwem czatu (prawy dolny róg ekranu komputera).

Wybrane szkolenia są dostępne w wersji on-line.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu.