Formy kontroli w przedsiębiorstwie a procesy

Bez względu na problemy definicyjne pojęcia „kontrola zarządcza” bezspornym pozostaje, że głównym jej celem, podobnie jak pozostałych działań zarządczych, jest optymalizacja działalności przedsiębiorstwa. Złożoność organizacji i skomplikowane otoczenie zewnętrzne firm spowodowały, że praktycy zarządzania musieli odejść od typowo finansowego i hierarchicznego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa w kierunku analizy procesów i funkcji poszczególnych jego elementów. Grzegorz Jokiel opisując genezę i kierunki rozwoju koncepcji zarządzania zwraca uwagę, że praca w dzisiejszych organizacjach powinna być skupiona na procesach, a nie na stanowiskach pracy, funkcjach czy zadaniach.[1] Zatem koncentrowanie kontroli jedynie na wybranych obszarach organizacji powoduje wyłączenie z oceny całego obrazu, tzw. kontekstu organizacyjnego, obserwowanych zjawisk. Współczesna praktyka zarządzania odchodzi od teorii kierowania przedsiębiorstwami opartych na ścisłym podziale hierarchicznym w zakresie wydawanych decyzji i kontroli ich wykonania. Taka zmiana powoduje, że klasyczne metody kontroli oparte wyłącznie na porównywaniu parametrów planowanych z faktycznymi wynikami stały się po prostu nieadekwatne do wyzwań przed jakimi stoją organizacje. Zmiany te stanowią więc przyczynę powstania nowych potrzeb w zakresie zbierania i przetwarzania danych na temat działalności. Zrodziło się zapotrzebowanie na opracowanie nowych form kontroli. Ponadto, dzięki rozwojowi informatyzacji, kierujący przedsiębiorstwami uzyskali możliwość natychmiastowego otrzymywania i przetwarzania ogromnych ilości danych generowanych jako rejestr wyników pracy ludzi oraz urządzeń.

To fragment mojej pracy doktorskiej… Jeżeli Cię zainteresował i chcesz otrzymać cały tekst weź udział w badaniu. Więcej w zakładce ‘Praca Naukowa‘.


[1] Zob. Red. S. Nowosielski, Podejście procesowe w organizacjach,  Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, Wrocław 2009, s. 18