Zaproszenie dla małych i średnich firm do udziału w procesie badawczym

Możesz udostępnić!

Zapraszam małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w procesie badawczym. W ramach projektu opracuję i wdrożę kompleksowy model kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie.

Projekt realizowany jest w ramach mojej pracy naukowej, ale ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Zapraszam firmy z województwa małopolskiego oraz ościennych. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Realizacja projektu wymaga zaangażowania zarządu przedsiębiorstwa (także rady nadzorczej, jeżeli jest powołana) oraz menedżerów wszystkich szczebli. Wdrożony system będzie źródłem istotnych informacji zarządczych na wszystkich poziomach zarządzania. Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszam do kontaktu.