Działalność naukowa

Możesz udostępnić!

W związku z zainteresowaniami zawodowymi powiązanymi z pracą dydaktyczną opracowuję w ramach pracy doktorskiej o roboczym tytule: Model kontroli zarządczej przedsiębiorstwa produkcyjnego z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych czynników ekonomicznych, prawnych i rynkowych; system kontroli zarządczej kluczowych parametrów przedsiębiorstwa.  

Zapraszam do współpracy przy tym projekcie!

Celem mojej pracy jest przygotowanie sprawdzonego naukowo narzędzia „wczesnego ostrzegania” o potencjalnych zagrożeniach dla kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Z założenia model ma być funkcjonalnym narzędziem menedżerskim służącym do regularnego monitorowania kluczowych aktywności firmy (docelowo nie tylko produkcyjnej). Ze względu na szeroki zakres tego zagadnienia w znacznej części pominę kwestie analizy finansowej przedsiębiorstwa i skupię się na tych elementach zarządzania przedsiębiorstwem, które najczęściej nie są monitorowane systemowo (a dostarczają cennych informacji). Dzięki takiemu podejściu zamierzam opracować użyteczne, oparte na mierzalnych wartościach narzędzie zarządcze z możliwością jego adaptacji w wersji elektronicznej.

Ze względu na konieczność zgromadzenia szeregu danych i opinii zachęcam do współpracy wszystkich menedżerów zainteresowanych tematyką zarządzania strategicznego szczególnie w obszarze produkcji. Państwa zaangażowanie ograniczy się do udziału w kilku ankietach, które będą badać poszczególne obszary działalność firmy. Całość projektu będzie oparta na odpowiednich umowach o zachowaniu poufności w stosunku do źródła informacji i osób je dostarczających. Dane te nie będą publikowane w pracy naukowej, ale z przyczyn formalnych muszą być zgromadzone.

Kogo zapraszam do projektu?

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy średniego, wysokiego szczebla zarządzania oraz zarządy firmy, a także pracownicy specjalistyczni biorący udział w następujących procesach organizacyjnych:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR),
 • Zarządzanie produkcją,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta,
 • Obsługa prawna i compliance,
 • Marketing i analizy rynkowe,
 • Finanse i kontroling,
 • Rozwój rynku i produktów,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarząd przedsiębiorstwa.

Co oferuję w zamian?

Za współpracę przy tym projekcie, poza wielką wdzięcznością, mogę zaproponować każdej zaangażowanej osobie następujące korzyści:

 • Nieodpłatny dostęp do opracowania (wersja elektroniczna).
 • 3 godziny indywidualnych konsultacji on-line z zakresu wdrażania modelu kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie.
 • Bezpłatny udział w organizowanym przeze mnie szkoleniu on-line z zakresu modelowania systemów kontroli w przedsiębiorstwie wraz z certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu i projekcie (przewidywany termin szkolenia czerwiec lub wrzesień 2021).

Dodatkowo zakładam zrealizowanie case study wdrożenia modelu w dwóch, wybranych przedsiębiorstwach, co stanowić będzie jeden z rozdziałów rozprawy doktorskiej. Decyzję o wyborze firmy podejmę po konsultacji z chętnymi do takiej współpracy menedżerami zarządzającymi.

Mam nadzieję na współpracę z dużą grupą firm i menedżerów gotowych do wdrażania zmian służących optymalizacji działalności firm.

Jak się ze mną skontaktować?

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu przez:

 • Formularz kontaktu na tej stronie,
 • Portal LinkedIn.

Niebawem, na tym blogu, uruchomię odpowiedni formularz, oraz będę publikował ankiety i treści związane z projektem.

Z góry dziękuję za pomoc i zapraszam do współpracy!