Archiwum kategorii: Prawo

Mobilność polskich pracowników w europie – seminarium

Będę miał przyjemność wziąć aktywny udział w seminarium pt. Mobilność polskich pracowników w Europie, które odbędzie się w dniu 05.10.2019 w Gdyni. Zmieniające się otoczenie polityczne, prawne oraz ekonomiczne w Europie z całą pewnością dostarcza wielu pytań o przyszłość rynku pracy na Starym Kontynencie.

Poniżej program seminarium. Ja będę miał przyjemność być jednym z panelistów.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Reklamacja nie jedno ma imię… a w zasadzie podstawę prawną

W moim życiu zawodowym często spotykam się z pytaniami dotyczącymi podstawy prawnej w oparciu, o którą należy złożyć reklamację. Wówczas ja zadaję pytanie: ale czego reklamacja dotyczy?

Składając reklamację pamiętajmy, że powszechne przekonania o jednej podstawie prawnej składania reklamacji nie jest prawidłowe. Różne przepisy będziemy stosować przy reklamacji jakości telefonu komórkowego i usług telekomunikacyjnych. Inne przepisy obowiązują nas w banku, gdy bierzemy kredyty i na poczcie, gdy zginie nasza przesyłka. Zupełnie inne przepisy stosujemy gdy taksówkarz źle wykona swoją pracę. Inne przepisy zastosujemy też składając reklamację usługi turystycznej. W dodatku różnice w wyborze przepisów powstaną także w sytuacji gdy kupującym będzie konsument albo przedsiębiorca. Będziemy tutaj stosować różne procedury prawne. Pamiętajmy zatem, że popularne „14 dni na odpowiedź” dotyczy tylko konkretnych reklamacji towarów zakupionych przez konsumentów. Wiedza powszechna znacznie różni się od regulacji prawnych.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Pomoc przy reklamacji

Cieszę się, że mogłem pomóc przygotowując pisemne wystąpienie do operatora. Z drugiej strony ładne zachowanie ze strony operatora, który zrozumiał niedogodności jakie poniósł klient …

Reklamacja została uznana za zasadną, dostałam nowy telefon, już innego producenta /XXXXXX/ oraz trzymiesięczny okres rozliczeniowy praktycznie za darmo jako rekompensatę czasu, w jakim poprzedni telefon był w naprawie.
To wszystko dzięki Pana pomocy, za którą jeszcze raz gorąco dziękuję.Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zakupy internetowe – kiedy mam 14 dni na odstąpienie od umowy?

Kupując przez internet musimy mieć świadomość, że prawo odstąpienia od umowy ma kupujący, który spełnia określone warunki:

  • Po pierwsze, kupujący musi być konsumentem zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego. W uproszczeniu to osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że kupując na firmę nie mamy prawa odstąpienia od umowy do 14 dni.
  • Po drugie, sprzedającym musi być przedsiębiorca – wynika to także z art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Definicję przedsiębiorcy określają odrębne przepisy.
  • Po trzecie, Ustawa o prawach konsumenta, wyłączyła niektóre towary i usługi spod reżimu prawa odstąpienia od umowy. Wyjątki te określa art. 38 ustawy. Przykładowo kupując program komputerowy w zamkniętym opakowaniu, po jego otwarciu stracimy prawo odstąpienia od umowy. Inny przykład to kupione i pobrane z internetu pliki muzyczne MP3.
  • Po czwarte, jeżeli nawet praw zwrotu nam przysługuje, a my użyjemy zakupiony towar w sposób przekraczający normalne sprawdzenie/zapoznanie się z towarem, to sprzedawca może odmówić nam przyjęcia zwrotu. Zatem kupując towar weryfikujmy go jedynie w niezbędny sposób ograniczający jego zużycie, naruszenie oryginalnego opakowania, czy dodatkowych elementów.
  • Po piątek, nie będziemy mogli zwrócić towaru zakupionego w ramach aukcji publicznej, czyli także internetowej.

Ustawa zawiera jeszcze inne przypadki ograniczające prawo odstąpienia od umowy, ale te z punktu widzenia zakupów w internecie są najistotniejsze.Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Art. 94 2b Kodeksu pracy – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

3 lata temu uczestniczyłem w projekcie opracowania i wdrażania procedur antymobbingowych w jednym z zakładów pracy. Pracodawca podjął takie działanie w związku z art. 94 2b Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek:

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

Czytaj dalej Art. 94 2b Kodeksu pracy – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nowe przepisy o reklamacjach – czy są lepsze dla klienta?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi ostatnio kampanię informacyjną nt. przepisów, na podstawie których możemy składać reklamacje złej jakości towarów i usług. Przepisy te weszły w życie 25.12.2014 r.

W mojej ocenie kampania ta oddaje mylny obraz tych przepisów. Z przekazu wynika, że kupujący w przypadku gdy stwierdzi wadę fizyczną towaru może żądać na podstawie przepisów o rękojmi: wymiany, naprawy, albo obniżenia ceny za towar. A gdy będzie to kolejna reklamacja tego towaru, to może od umowy odstąpić (żądać zwrotu gotówki za towar).

Kluczowe jest jednak słowo „może”. Z przepisów jasno wynika, że nawet jeżeli reklamacja jest słuszna, a więc uznana przez sprzedawcę (z rękojmi odpowiada sprzedawca), to może on się zwolnić z tych żądań wybierając inną, tańszą formę załatwienia reklamacji. I tak:

Czytaj dalej Nowe przepisy o reklamacjach – czy są lepsze dla klienta? Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail